Tabu a gyermekirodalomban

Tabu a gyermekirodalomban címmel jelent meg tanulmánykötet a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudományos és Művészeti Pályázata; Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék munkatársainak gondozásában. 

A kötet felelős szerkesztője Varga Emőke; szerkesztői: Pusztai Virág, Turcsányi Enikő.

Tartalmi összefoglaló

A tabutémák néhány éve elvétve jelentek meg a magyar gyermekirodalomban, a nemzetközi trendek, a társadalmi konvenciók elmozdulása, a „kibeszélési kényszer” mára azonban gyermekirodalmi paradigmaváltást eredményezett. A legutóbbi időszakban mindez társadalmi diskurzust is maga után vont. E jelenség irodalomtudományi szempontból izgalmas témákat vetett és vet fel, ráirányítja a figyelmet többek közt a szerzői szándék és felelősség, a multimediális szövegek megformálása és közvetítése módjainak problémáira. Lélektani és pedagógiai szempontból pedig azzal a fejlődés- és szociálpszichológiai vonatkozású kérdéssel szembesít, hogy a detabuizálás során reflektált valóság milyen módon épül be, illetve építhető be az élmények rendszerébe, és az erre vonatkozó gyermeki tapasztalat hogyan segítheti elő a megküzdési stratégiák repertoárjának bővülését és a személyiségfejlődés folyamatát.
A kötet tizenkét tanulmánya amellett, hogy az elmúlás, a gyász, a másság, a szocializációs problémák, a kulturális sztereotípiák lelepleződése, a családi krízisek, a test medikalizálódása, a szexualitás stb. témájának árnyalt bemutatásához az irodalomtudomány és -történet, valamint az elméleti pszichológia perspektíváit is működésbe hozza, a verses, a kortárs- és népmesei példaszövegekhez a történetközvetítés lehetséges módjainak praxisa felől is közelít.

Szerzők és címek

Irodalomtörténeti témák
BÁRDOS József
főiskolai tanár, professor emeritus
Tabutémák a népdalokban és -mesékben

GALUSKA László Pál - SZINGER Veronika
főiskolai docens - főiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Kar
Árnyak kertje

LOVÁSZ Andrea
gyerekirodalom-kutató, kritikus
Testi ügyek. Vicces vagy undi

URBANIK Tímea
docens, Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művelődéstudományi Intézet
Tabu és életigenlés: Gimesi Dóra tündérmeséiben

PETRES Csizmadia Gabriella
adjunktus, igazgatóhelyettes, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Detabuizálás a kortárs meseregényben

WITTMANN Ildikó
magyar szakos tanár, kritikus, gyermekirodalmi programszervező
Szex, tabu, rock'n'roll - vagyis mi számít tabunak a hazai gyerekkönyvekben?

Pszichológiai és mesepedagógiai témák
SZÉL Erzsébet
Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola doktorandusza
Életmese a mentalizáció és az élményfeldolgozás kapcsolata mesékben

BAJZÁTH Mária
mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely vezetője
"Hogy a halál ne tabu legyen..." A Népmesekincstár mesepedagógia eszközei és módszerei kisgyermekkorban a halál témakörében

ORLIK Ilona
mesemondó, Pompás Napok Nagyköveti szakmai csoport tagja
Hogyan fejezik ki a népmeséink a kimondhatatlant

RÉVÉSZ Renáta Liliána
pszichológus, gyásztanácsadó, meseterapeuta
Prevenciós előadások lehetőségei mesékkel - a veszteségek, a halál, a gyász és a válás témájában, az óvodában és az iskolában

Esettanulmányok
CSETE Klára - KOPECZKI Kinga
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjai
Mi nem való egy gyerekkönyvbe?

DOMOKOS Eszter - LUDÁNYI Noémi
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjai
Empirikus kutatások a tabutémákról

3 490 Ft